Logo-site

تجارت

1000 نکته کلیدی حقوق تجارت
40,000 تومان
تست حقوق تجارت
240,000 تومان
چک در نظم نوین
55,000 تومان
حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)
حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)
95,000 تومان
حقوق تجارت
حقوق تجارت
140,000 تومان
حقوق تجارت : شرح جامع قانون تجارت
280,000 تومان
حقوق تجارت به روش ساده (تاجر و شرکت های بزرگ)
250,000 تومان
حقوق تجارت جلد 1
حقوق تجارت جلد 1
550,000 تومان
حقوق تجارت جلد چهارم
حقوق تجارت جلد چهارم
29,000 تومان
حقوق تجارت جلد دوم
حقوق تجارت جلد دوم
300,000 تومان
حقوق تجارت جلد سوم (با اصلاحات واضافات)
حقوق تجارت جلد سوم (با اصلاحات واضافات)
170,000 تومان
حقوق ورشکستگی (حقوق تجارت 4)
حقوق ورشکستگی (حقوق تجارت 4)
60,000 تومان
دانستنی های حقوقی در مذاکرات قرارداد (مشارکت در ساخت؛ با تمرکز بر قراردادهای منقعده در آژانس های املاک)
117,000 تومان
دانستنی-های-حقوقی-در-مذاکرات-قرارداده
80,000 تومان
دعاوی اسناد تجاری
320,000 تومان
رویه قضایی محاکم استان تهران؛اسناد تجاری
55,400 تومان
رویه قضایی محاکم استان تهران؛فسخ-انفساخ-تفاسخ
319,500 تومان
ساده ساز حقوق تجارت
650,000 تومان
شرح روان، جامع و فرمولاسیون (حقوق تجارت در نظم تطبیقی)
234,000 تومان
قانون تجارت به همراه قوانین خاص و آراء وحدن رویه آزمونی
70,000 تومان