Logo-site

حقوق ثبت

آموزش نگارش حقوقی در معاملات املاک و مستغلات
125,000 تومان
جایگاه اراضی موات در نظام حقوقی ایران – جلد اول (تشخیص اراضی موات)
160,000 تومان
جایگاه اراضی موات در نظام حقوقی ایران – جلد دوم (اعتراض به تشخیص اراضی موات)
210,000 تومان
جرایم ثبتی مندرج در قانون ثبت و سایر قوانین موضوعه
280,000 تومان
جمع بندی نموداری قانون ثبت
135,000 تومان
چک در نظم نوین
55,000 تومان
حقوق تملک اراضی و املاک واقع در طرح های شهرداری
120,000 تومان
حقوق ثبت اسناد
25,000 تومان
حقوق ثبت اسناد (شناخت دفاتر رسمی)
200,000 تومان
حقوق ثبت اسناد تشکیلات و مقررات دفاتر اسناد رسمی-نحوه عملی تنظیم و ثبت سند رسمی- به ضمیمه نمونه اسناد تنظیمی دفاتر
200,000 تومان
حقوق ثبت اسناد و املاک
251,000 تومان
حقوق ثبت املاک قانون و مقررات عملیات مقدماتی و ثبت ملک،تفکیک،تقسیم،افراز و رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی
250,000 تومان
حقوق ثبت املاک واسناد
180,000 تومان
حقوق ثبت کاربردی
150,000 تومان
حقوق ثبت کاربردی
160,000 تومان
حقوق ثبت کاربردی (جلد اول)دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آئین رسیدگی به آنها
420,000 تومان
حقوق ثبت کاربردی جلد 2 «مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها» «دعاوی و اعتراضات ثبتی»
370,000 تومان
دانستنی های حقوقی در مذاکرات قرارداد (مشارکت در ساخت؛ با تمرکز بر قراردادهای منقعده در آژانس های املاک)
130,000 تومان
دانستنی های حقوقی در مذاکرات قراردادهای املاک اجاره،رهن و سرقفلی با تمرکز بر قراردادهای منعقده در آژانس های املاک
80,000 تومان
دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد (جلد دوم) آیین رسیدگی به آنها
370,000 تومان