Logo-site

حقوق اراضی

حقوق کاربردی راجع به اراضی دولت ها و شهرداری ها
320,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اراضی
300,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات امور اراضی فاقد سند (کاربردی)
245,000 تومان
مجموعه قوانین ومقررات زمین شهری
240,000 تومان
محشای کاربردی قوانین و مقررات اراضی، جنگل ها و منابع طبیعی
375,000 تومان
نظام حقوقی اراضی ملی شده
100,000 تومان
نظام حقوقی اراضی ملی شده
100,000 تومان
نگرشی کاربردی به قانون افراز وفروش املاک مشاع
170,000 تومان