Logo-site

تملک املاک

نظام حقوقی تملک املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی «با رویکرد ویژه بافت های فرسوده شهری»(بازچاپ1402)
220,000 تومان